ARTdesign
Home
001
Welkom
Impressie
Links
Contact
002
003
004
005
006
           
Jos Bollen : De doorleefde huid van de dingen


Eigenlijk zijn mensen elkaars grootste inspiratiebron.

Communicatie en intermenselijke relaties leveren dan ook de nodige impulsen,
ook voor beeldhouwer Jos Bollen. Het menselijk denken,voelen en handelen
roept vragen op waarop hij in materie antwoorden probeert te formuleren.
Hij streeft niet naar een realistische manier van vormgeven.

De regel die hij zoveel mogelijk eerbiedigt,is die van de weglating van het overtollige.
Met een minimum aan detail en franje een maximum aan zeggingskracht
nastreven en een voelbare emotie veruitwendingen,is zijn plastisch credo.
In zijn ijzersculpturen worden de principes van de compositie uitgetest:
vormverhouding,evenwicht en zwaartepunt,spanning,
ritme en rust, massa en lijn,chaos en orde.

Maar ook het gebruik van gerecupereerd afvalmateriaal,
de problematiek van oppervlaktebehandeling,textuur,
tactiele en coloristische eigenschappen,transparantie en dieptewerking
zijn in deze door roest aangevreten sculpturen uitdrukkelijk aanwezig.

Indien de kunst volgens Paul Klee tot opdracht heeft het onzichtbare zichtbaar
te maken en de betekenis in eerste instantie te zoeken is in het spirituele element,
dan sluiten de lyrische beelden van Jos Bollen perfect aan bij deze zienswijze.

Gebaseerd op de verkenning van de materie, zonder dat het vakmanschap
dominerend op de inspiratie werkt, ogen zijn sculpturen
als een grillige driedimensionale lijntekening.
Het punt waarop massa en ruimte elkaar tegenkomen,is bepalend voor de vorm
en zet de expressie van het spanningsveld tussen biede polen - de eigen intentiteit
en de flux van de omgeving - de noodzakelijke kracht bij.

Freddy Huylenbroeck 
Curator - Kunstrecensent
Vrijheid
Keeping an eye on you "
Toen ik zijn huidige uitnodiging kreeg,herkende ik meteen zijn stijl.
Alleen lijkt alles nog veel beter te zijn geworden…met meer
aandacht voor afwerking, perfectie en liefde voor de materialen die hij hanteert.
Hij is ook niet tevreden met stilstaan…en ging steeds verder op
ontdekkingstocht naar nieuwe technieken.

De combinatie van gepolijste materialen en ruwe vormen, de
typische lange anorexia-ledematen, het geraffineerde spel van
gecombineerde  figuren die elkaar  steeds zoeken, raken en aftasten…
dat zijn de kenmerken die mij het meest opvallen bij kunstenaar Jos Bollen.


En als hij overschakelt naar steen, weet hij dat hij die ijlheid,dat
fragiele van zijn figuren voor een stuk moet laten vallen.
De robuustheid van het materiaal daagt hem uit: hak in mij…polijst
mij…durf mij vorm geven…en dan krijg je de abstracte Jos Bollen,
met werken die vragen om aangeraakt te worden.

Jos schrijft zelf dat hij steeds opzoek is naar evenwicht tussen
kracht en sensualiteit, tussen ideale schoonheid en realiteit.
Maar dat evenwicht vind je pas als je bij een tuinontwerp de
assen uitzet, waarrond je die harmonie wilt ontwikkelen, zo is Jos
sterk in het vinden van gewicht en tegengewicht…zodat de delen
van zijn werk in balans blijven.En dan komt de emotionele inhoud vanzelf.

Op basis van een paar werken, durfde ik de volgende mijmering neerschrijven:

Waar ben je?
Verberg je niet, maar kijk me in de ogen.
Ik heb zoveel te vertellen.
Ga er even rustig bijzitten.Ontspan je spieren.
En kijk niet zo verdrietig met dat mystieke kopje van jou.

Raak me aan
Veel heb je daar niet voor nodig…
Geen armen…geen benen…een trage beweging is genoeg
Jouw borsten voelen anders aan dan de mijne…
Jouw perfecte lijn van bil naar been
Past precies in de holtes die ik voor jou klaarmaak

In een glimmend decor worden wij eenvoud
De mannelijke tors…
Een beeld van een vrouw

Viona Westra
Kunstcriticus


    BEELDEND KUNSTENAAR JOS BOLLEN
Pers